Nguyễn Phước Thiện

Tinh thần phục vụ khách hàng tốt,tác phong chuyên nghiệp,sáng tạo.Tôi hài lòng khi đã hợp tác với THE HOUSE.

Anh Nam CEO Công ty cổ phần NVQ

Tôi rất hài lòng khi đã hợp tác với THE HOUSE. Giám đốc làm việc tận tụy. Công ty khá chuyên nghiệp trong thiết kế và thi công.